Cenové podmínky modulu Platební brána - Zálohy za ubytování

P1: Poplatek 1,1 %
z odbydlené rezervace z online rezervačního systému se zálohou uhrazenou platební branou.

Poplatek P1 se týká pouze rezervací uskutečněných prostřednictvím online rezervačního systému se zálohou uhrazenou platební branou. Uhrazený poplatek P1 z rezervací zcela zrušených (tj. bez náhrady nebo přesunutí) je provozovateli ubytovacího zařízení vrácen zpět formou odečtu od následující platby poplatků. V případě ukončení využívání rezervačního systému může být po dohodě vrácen případný přeplatek na účet provozovatele ubytovacího zařízení.

P2: Poplatek 
z částky zálohy hrazený přímo zvolenému provozovateli platební brány.

Výše poplatku P2 vychází ze smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem ubytovacích služeb a provozovatelem platební brány.

Obchodní podmínky Platební brána – Zálohy za ubytování

I. Základní ustanovení

1. Provozovatel ubytovacího zařízení (dále jen PUZ) provozuje svým jménem ubytovací služby.

2. Poskytovatel rezervačního systému (dále jen PRS) provozuje rezervační systém ubytování.

3. Objednavatel rezervace ubytování (dále jen ORU) si rezervuje termín ubytování v ubytovacím zařízení PUZ prostřednictvím rezervačního systému PRS.

4. Modul Platební brána – Zálohy za ubytování je určen k úhradě zálohy za rezervaci ubytování v zařízení provozované PUZ.

5. Zálohová platba uhrazená ORU prostřednictvím PRS na účet platební brány PUZ je dále nazývána jen Záloha.

II. Zálohy za ubytovací služby a příjem platby zálohy

1. PUZ si může zvolit výši zálohy pro typ ubytovací jednotky a období.

2. PUZ přijímá platbu zálohy svým jménem na svůj účet platební brány a na svou odpovědnost.

III. Poplatek za zprostředkování rezervace

1. PUZ je povinen uhradit poplatek z rezervace přijaté z online rezervačního systému PRS.

2. Výše poplatku se řídí aktuálním sazebníkem PRS a smlouvou uzavřenou mezi PUZ a PRS.

3. PUZ je povinen uhradit poplatek ve stanovené výši do 20 dnů od aktuálně nejstarší neuhrazené přijaté Zálohy.

4. Upozornění na splatnost poplatku se zobrazí v administraci rezervačního systému.

5. Poplatky se platí v aktuální souhrnné výši, která je zobrazena v administraci rezervačního systému.

6. Pokud PUZ neuhradí poplatek během 30 dnů od přijetí nejstarší neuhrazené Zálohy na účet PRS, je PRS oprávněn deaktivovat modul Platební brána – Zálohy za ubytování pro PUZ a účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1% za každý kalendářní den prodlení z celkové dlužné částky v den vyúčtování.

7. Za případnou reaktivaci modulu Platební brána - Zálohy za ubytování je PRS oprávněn účtovat reaktivační poplatek ve výši 370 Kč. Reaktivace modulu Platební brána - Zálohy je možná až v okamžiku kompletního uhrazení všech dlužných částek ze strany PUZ.