Zjednodušené rychlé doklady - již zaplaceno, doplatek

pokud váš host zaplatil částečnou úhradu rezervace, zobrazí se vám v editačním okně rezervace na záložce "Účet pokoje" - "Doklady" možnost vytvoření zjednodušených rychlých dokladů:

  • rychlá zjednodušená faktura za již uhrazenou platbu
  • rychlá zjednodušená zálohová (pro forma) faktura na doplatek zbývající částky

Zjednodušené rychlé doklady - záloha a doplatek

1. Rychlá faktura - již zaplaceno

tímto tlačítkem můžete vystavit účetní faktury za již uhrazenou částku zálohy.

Doklad bude obsahovat jednu položku s uvedením účelu platby (Záloha za rezervaci č. X v termínu XY) a částku zálohy.

Rychlá faktura - již uhrazeno

2. Rychlá zálohová faktura - doplatek

tímto tlačítkem otevřete připravený doklad pro vystavení proforma faktury (výzvy k platbě) na doplatek aktuálního zůstatku platby za rezervaci. Pokud máte aktivní platební bránu, zobrazení se na vystaveném dokladu také odkaz na online platbu doplatku.

Rychlá proforma fakura na doplatek

Účetní doklad k doplatku pak můžete vystavit po uhrazení standardním způsobem - kliknutím na vystavení faktury z uhrazené zálohové faktury.

3. Upozornění pro plátce DPH - rezervace s více položkami s různými sazbami DPH

Pokud jste plátci DPH a v jedné rezervaci účtujete více položek v různých sazbách DPH (např. ubytovací služby, láhev vína na pokoji, městský poplatek), pak nepoužívejte zjednodušený jednopoložkový rychlý doklad, protože by neobsahoval správné položky pro DPH.

V takových případech vytvořte standardní doklad z rezervace (fakturu, zálohovou fakturu) a použijte symbol blesku pro snížení částek všech jednotlivých položek účtu rezervace na částku zálohy / doplatku.

Toto upozornění se vám zobrazí také v místě vystaveného zrychleného dokladu.

Zrychlený doklad - DPH položky info