Uzavření typu pokoje pro katalog v Channel manageru

Channel manager synchronizuje obsazenost tak, aby se na minimum snížilo riziko overbookingu (tedy více rezervací než je vaše ubytovací kapacita).

Channel manager také umí nastavit procentní přirážku pro export cen do katalogu, která vám pomůže vyrovnat rozdíl marže způsobený provizními poplatky katalogu.

Za standardních okolností tedy není důvod pro uzavření typu pokoje pouze pro zvolený katalog.

Někteří provozovatelé ale přesto preferují například vyprodání kapacit v hlavní sezóně vlastními webovými rezervacemi.

V takových případech můžete využít funkci uzavření typu pokoje pro zvolený katalog.

1. Jak uzavřít typ pokoje

V Trevlixu klikněte na:

Nastavení - Channel manager - Uzavřít typ pokoje pro katalog

Uzavřít typ pokoje pro katalog

2. Zvolte typ pokoje, katalog a termín uzávěry

Nyní zvolte typ pokoje, katalog a datum uzávěry od - do.

Přidat uzávěru typu pokoje

To je vše 🙂

Právě jste uzavřeli typ pokoje pro zvolený katalog 👍

Uzavření pokoje můžete zrušit smazáním uzávěry.