Úklid - evidence úklidu pokojů

Modul Úklid můžete využít k evidenci stavu úklidu pokojů a evidence závad na pokojích.

Modul aktivujete v: Nastavení - Úklid pokojů - aktivovat

Aktivace modul Úklid

1. Nastavení - automatické změny stavu úklidu

Můžete si nastavit automatické změny stavu úklidu na "neuklizeno" v den odjezdu hosta a případně také každé ráno u obsazených pokojů:

Nastavit úklid pokojů

2. Stav úklidu

Pokud máte aktivní modul Úklid, v Kalendáři rezervací se vám u pokoje zobrazí ikona stavu úklidu.

Šedá barva ikony znamená uklizený pokoj, červená barva znamená neuklizený pokoj.

Kliknutím na ikonu můžete změnit stav úklidu.

Stav úklidu

3. Stav závad

Pokud máte aktivní modul Úklid, můžete v modulu evidovat také závady na pokojích.

Kliknutím na ikonu úklidu nebo závady u pokoje zobrazíte modul Úklid.

Na záložce Závady můžete nastavit stav závad na pokoji a doplnit popis evidovaných závad.

Stav závad

4. Nastavení oprávnění uživatelů

Jednotlivým uživatelům Trevlixu můžete nastavit oprávnění do modulu Úklid (žádné oprávnění, číst, upravit).

Nastavení - Uživatelé - uživatelská práva

nastavení oprávnění modul úklid