Zámkové systémy - Offline boxy

Pro aktivaci nás kontaktujte přes modul Dotazy ve vašem Trevlixu.

Box na kód pro vložení klíče připevněný na zeď je nejjednodušším řešení bezkontaktního předávání klíčů.

 

Box na zeďbox-2-small

Nejpraktičtější je mít pro každý pokoj samostatný malý box nebo přihrádku boxu s označením čísla pokoje, předejdete tak problémům, kdy během jednoho dne přijíždí více hostů.

1. Nastavení automatického generování kódů pro odemčení boxu

V Trevlixu přidáme nové zámkové zařízení v:

 

Nastavení - Zámkové systémy - Zámková zařízení - přidat

Přidat zámkové zařízení

Pokud chcete, aby Trevlix nastavil klíč automaticky, vždy zvolte zdroj klíče: automaticky.
Pokud nezvolíte automatický zdroj klíče, je nutné klíč ručně vytvořit ke každé rezervaci.

Název zvolíme nejlépe takový, aby odpovídal nálepce na fyzickém boxu.

1.B Nastavení fixního klíče

Pokud si přejete nastavit neměnný (fixní) kód pro klíčový box, pak v Trevlixu přidáte nové zámkové zařízení takto:

Upozornění: Z bezpečnostních důvodů silně nedoporučujeme použití fixního kódu.
Pokud budete používat neměnný kód, všichni vaši hosté z minulosti budou znát heslo pro otevření klíčového boxu.

Nastavení - Zámkové systémy - Zámková zařízení - přidat

Zámkové zařízení - fixní kód

Pokud nastavujete nový fixní klíč nebo měníte fixní klíč, zaškrtněte políčko pro nastavení nového fixního klíče pro všechny budoucí rezervace.

2. Přiřazení boxu k pokoji

Kliknutím na odkaz "upravit mapování" nastavíme přiřazení boxu k příslušnému pokoji (ideálně jednomu, ale je možné přiřadit zařízení také k více pokojům).

Mapování zámkového zařízení k pokojům

3. Odeslání kódu hostu

Pokud jsme zvolili automatické generování klíče, byl kód vygenerován už při vytvoření rezervace.

Najdete ho v editačním okně rezervace na záložce "Klíč".

Kód můžeme také generovat znovu.

Pro zaslání kódu na email rezervace (nebo libovolný jiný) stačí kliknout na tlačítko "odeslat klíč".

Odeslání klíče hostu

4. Nastavení zprávy pro odeslání klíče k rezervaci

Pokud vám nevyhovuje stručná výchozí zpráva s informací o klíči k rezervaci, můžete si nastavit libovolnou vlastní zprávu v:

Nastavení - Nastavení textů, podmínek a pravidel - "Zámkový systém - Klíč - Odeslat na email"

Nastavení zprávy se zasláním klíče hostu

5. Odeslání klíče ve Zprávě o zaplacení rezervace nebo v Automatické zprávě před příjezdem hosta

Klíč můžete hostu zaslat také v Automatické zprávě o zaplacení rezervace nebo v Automatické zprávě před příjezdem hosta

Zpráva o zaplacení rezervace s odesláním klíče

6. Příprava klíče pro hosta před příjezdem

A samozřejmě před datem příjezdu hosta nezapomeňte:

  • zjistit kód na záložce "Klíč" v editačním okně rezervace
  • nastavit na příslušném boxu kód pro otevření boxu
  • vložit klíč k pokoji

Box nastavit kód pro hostaBox - vložit klíč

7. Nastavení oprávnění uživatelů pro modul Zámkové systémy

Jednotlivým uživatelům Trevlixu je potřeba nastavit oprávnění pro modul Zámkové systémy (Nastavení - Uživatelé - uživatelská práva).

Uživatelé bez přiděleného oprávnění nemohou zobrazit nebo editovat klíče.