Kopírování cen a omezení (restrikcí)

Ceník můžete zadat vždy 18 měsíců předem.

Na nastavení ceníku na budoucí období můžete pro zjednodušení práce použít nástroj Kopírovat ceny.

Klikněte na tlačítko "kopírovat ceny".

Tlačítko Kopírovat ceny

1. Volba období pro kopírování cen

Vždy kopírujete nějaký úsek cenového kalendáře do odpovídajícíh úseku v budoucnosti.

 

Příklad: Kopírujeme ceny a omezení

  • z období: od začátku ledna do konce března 2025 (tj. délka kopírovaného období = 3 měsíce)
  • do období: od 01.04.2025.
    Nemusíme zde zadávat konečné datum. Délka kopírovaného období vychází z délky období, ze kterého kopírujeme. Protože kopírujeme z období dlouhého 3 měsíce, budou zkopírovány ceny na 3 měsíce, tedy do 31.06.2025.

Kopírovat ceny

Můžeme si zvolit případnou přirážku k cenám pro budoucí období (například plánujeme navýšit ceny na příští sezónu).

Nezapomeňte zaškrtnout Typy pokojů, pro které chcete ceny a omezení kopírovat.

2. Zbývá mi v ceníku už jen krátké vyplněné období. Jak zkopírovat ceny na dlouhé období do budoucna?

Ceny byste měli mít zadány vždy alespoň na 1 rok předem.

  • Trevlix uchovává ceny v cenovém kalendáři vždy maximálně 60 dnů zpětně do miniulosti a 540 dnů do budoucnosti.
  • Trevlix vás také upozorňuje 365 dnů předem měkkým upozorněním na vhodnost doplnění ceníku na delší období, pokud není zadáno na 1 rok do budoucna.
  • Trevlix vás upozorňuje výraznějším varováním, pokud nemáte ceník zadán alespoň na 150 dnů do budoucna.

 

Přesto se vám může stát, že jste ceny například mimo sezónu zapomněli zadat.

Pokud nemáte v ceníku už žádné ceny, nemůžete ceník kopírovat, ale musíte ceny nastavit znovu.

Pokud vám zbývá vám v ceníku jen například poslední měsíc zadaných cen, můžete ceník zkopírovat v několika krocích:

 

Kopírování krátkého období ceníku na dlouhé budoucí období

Krátké zbývající období ceníku (např. 1 měsíc) nemůžete zkopírovat na dlouhé období (např. 1 rok dopředu) jedním krokem, ale kopírování bude potřebné opakovat vícekrát.

Pokud se váš ceník neliší na různé sezóny, pak například můžete 1 měsíc zkopírovat na další 1 měsíc. Poté máte zadány 2 měsíce a můžete toto období 2 měsíců zkopírovat na další 2 měsíce a máte zadány 4 měsíce.

Tímto způsobem můžete v několika následných krocích zkopírovat i krátký ceník na libovolně dlouhé období do budoucna.

 

Poznámka: Nemusíte se obávat, že zkopírujete ceník na příliš dlouhé období, systém automaticky nastaví omezení maximálního data na 18 měsíců předem.