1. Jak vložit rezervační systém na váš web

Kód pro vložení rezervačního systému najdete v Trevlixu kliknutím na:

 

Nastavení - Rezervační systém pro váš web

 

Připravený kód stačí zkopírovat kliknutím na tlačítko "zkopírovat do schránky".

 

Můžete si vybrat verzi kódu pro:

 • vložení dovnitř strany (iframe) 
 • nebo verzi pro otevření do nového okna (* doporučujeme)

Rezervační systém - vložit na web

Kód, který máte zkopírovaný ve schránce, stačí nyní vložit do zdrojového kódu článku Rezervace na vašem webu.

Nebo pokud nemáte žádný redakční systém pro editaci webu, můžete poslat kód svému správci webu.

 

To je vše. Pokud nepotřebujete měnit chování rezervačního systému, máte hotovo.

 

*) Otevření rezervačního systému do nového okna (z hlavního menu webu nebo z tlačítek s výzvou k rezervaci) je nejspolehlivější varianta, vždy 100% funkční, bez závislosti na kvalitě integrace do webu, s nejlepší podporou pro responsivitu a mobilní zařízení, s nejlepší fotogalerií, bez bezpečnostních omezení prohlížečů pro vkládání obsahu dovnitř webu.

2. Volitelné změny zobrazení rezervačního systému

Ke změnám zobrazení rezervačního systému je možné využít volitelné parametry atributu src v iframu.

 

Povinné parametry atributu src v iframu:

 • cid=123456789 - vaše systémové ID. Zjistíte z vašeho vygenerovaného kódu.

 

Nepovinné parametry atributu src v iframu:

 • lang=cs - volba výchozího zobrazeného jazyka (cs|en|de|pl|sk|es|hu). Pokud není zadáno, zvolí se automaticky podle nastaveného jazyka prohlížeče návštěvníka.
 • theme_color=green - volba barevnosti rezervačního systému pro sladění s barvou webu (default|green|gold|hex|dark_default). Výchozí barevnost je modrá, zvolit můžete také zelenou nebo zlatou. Libovolnou vlastní barevnost si můžete vytvořit volbou theme_color=hex a odesláním čísla barvy v šestimístném hexadecimálním formátu (viz  parametr hex). Pro tmavý režim webu zvolte barevnost dark_default. V iframe verzi má průhledné pozadí - předpokládá tmavé pozadí vašeho webu, např. rgb(26, 26, 26).
 • hex=800040 - v kombinaci s parametrem theme_color=hex umožňuje zvolit vlastní barevnost rezervačního systému pro co nejlepší splynutí s vaším webem. Jako hodnotu zadávejte vždy šestimístný kód barvy v hexadecimálním formátu bez křížku. Příklad: &theme_color=hex&hex=800040 = fialová barevnost.
 • date_from=2021-03-01 - datum příjezdu ve formátu YYYY-MM-DD
 • date_to=2021-03-03 - datum odjezdu ve formátu YYYY-MM-DD
 • date_default=off - pokud si nepřejete automaticky zvolit aktuální datum jako výchozí nastavené datum. (on=zvolit aktuální datum,výchozí hodnota|off=nezvolit žádné výchozí datum, zeptat se nejprve návštěvníka na termín ubytování)
 • currency=EUR -  volba výchozí zobrazené měny. 3-písmenný kód podporované měny (tj. ve formátu ISO 4217).
 • hide_tabs=reservation-map-availability - skrýt funkce/záložky, seznam prvků ke skrytí oddělených pomlčkou (rezervace, mapa, dostupnost)
 • hide_controls=currencies-langs - skrýt ovládací prvky, seznam prvků ke skrytí oddělených pomlčkou (volba měny, volba jazyka. Užívejte prosím jen po důkladném uvážení, vypne důležité funkce rezervačního systému.)
 • mode=window - určeno pro otevření rezervačního systému do nového okna. Narozdíl od verze pro iframe zobrazí okraje strany a název ubytovacího zařízení
 • app_default=availability - výchozí zobrazená funkce/záložka rezervačního systému (reservation=rezervační systém, výchozí hodnota|availability=obsazenost|map=mapa|stay_packages=pobytové balíčky)
 • date_from_availability=2022-06-01 - datum, od kterého se zobrazí kalendář obsazenosti ve formátu YYYY-MM-DD
 • object_name=1 - pokud nabízíte k rezervaci jiné typy ubytování než pokoj (např. apartmány, chaty), můžete změnit výskyt slova "pokoj" v průběhu rezervace za univerzální název "objekt" (0=pokoj,výchozí hodnota|1=objekt)
 • hide_occupied=1 - pokud si přejete skrýt pokoje, které jsou v hledaném termínu obsazené (0=zobrazovat,výchozí hodnota|1=skrýt obsazené)
 • num_guests=2 - předem vyplnit počet hostů
 • ask_num_children=1 - pokud si přejete zobrazovat pole pro volbu počtu dětí i v případě, že nenabízíte dětskou slevu (0=nezobrazovat,výchozí hodnota|1=zobrazit)
 • price_preview=base - pokud se ceny pro liší pro různý počet osob, zobrazovat v prvním kroku cenu pro základní obsazenost (min=minimální obsazenost,výchozí hodnota|base=základní obsazenost)
 • room_type_hilite=2 - typ pokoje, který si přejete zvýraznit a posunout na první pozici. Vhodné například pro odkazy z webových prezentací nabídky pokojů. Zašlete ID typu pokoje, který má být zvýrazněn.
 • hide_room_types=3-6-7 - typy pokojů, které si přejete skrýt pro webové rezervace, seznam ID typů pokojů ke skrytí, oddělených pomlčkou
 • availability_calendar=list_halved - typ kalendáře osazenosti (list_halved=seznam typů pokojů s půlenou obsazeností|list_partial=seznam typů pokojů s částečnou obsazeností|monthly=měsíční kalendář, pouze pro ubytovací zařízení s 1 typem pokoje), ukázky kalendářů najdete níže
 • disable_group_bookings=1 - znemožnit skupinové rezervace, po kliknutí na tlačítko rezervovat je host přesměrován rovnou na druhý krok rezervace bez možnosti přidat další pokoj k objednávce (0=vypnuto,výchozí hodnota|1=zapnuto)
 • price_details=open -  zobrazit panel detail ceny (osoby, sazby) v otevřeném stavu, pokud je k dispozici

 

Příklad obsahu atributu src s nepovinnými parametry (odkaz)

https://book.trevlix.com/book/app/?cid=123456789&lang=en&currency=USD&hide_tabs=availability

 

lang=en - výchozí jazyk angličtina

currency=USD - výchozí měna americký dolar

hide_tabs=availability - skryj záložku obsazenost

3. Zobrazení obsazenosti - měsíční kalendář nebo lineární zobrazení

1. Pro ubytovací zařízení s 1 typem pokojů (může být i více pokojů 1 typu) se zobrazuje jako výchozí měsíční kalendář obsazenosti:

Obsazenost - měsíční kalendář

 

2. Pokud máte více typů pokojů, a v každém typu pokoje jen 1 pokoj, zobrazí se jako výchozí lineární kalendář obsazenosti - půlený:

Obsazenost - lineární zobrazení

 

3. Pokud máte více typů pokojů, a v některém typu pokoje máte více pokojů, zobrazí se jako výchozí lineární kalendář obsazenosti - částečný, s poměrným znázorněním počtu obsazených pokojů každého typu:

Obsazenost - lineární zobrazení

 

Pokud si přejete zobrazit jiný typ lineárního kalendáře obsazenosti, můžete použít parametr availability_calendar (viz návod výše).