Import rezervací ze systému Previo

Návod na export rezervací ze systému Previo najdete zde:

https://dokumentace.previo.cz/cs/doc/prehled-rezervaci/

 

V Previu kliknete v hlavní liště na ikonu tabulky (Přehled rezervací) a pak rozbalíte ikonu tiskárny a zvolíte ikonu "XLSX" pro export do MS Excel.

 

Důležité upozornění:

  1. Exportujte prosím vždy všechny nevyfiltrované rezervace. Tedy všechny rezervace, které si přejete přenést do Trevlixu.
  2. Velkou pozornost věnujte poli Hosté. Možná u některých rezerací máte v Previu toto pole prázdné. To je způsobeno zvláštním postupem, jakým Previo zobrazuje přehled rezervací (nezobrazí vám zde hlavní kontaktní osobu, která rezervaci provedla a pokud nemáte u rezervace zadány další hosty, nezobrazí Previo u rezervace žádné jméno). U všech těchto "anonymních" rezervací v Previu doplňte prosím před exportem nějaké jméno hosta, abyste v exportu poznali, komu rezervace patří.

 

Previo - export rezervací do Excelu

Import do Trevlixu

Výsledný XLSX soubor (Excel tabulku) nám prosím zašlete na email

📩 

 

Z této Excel tabulky vám importujeme zdarma všechny rezervace do vašeho Trevlixu 🙂