Oboustranná synchronizace obsazenosti Trevlixu s katalogem Hotel.cz

Hotel.cz logo

Pomocí formátu iCalendar můžete nastavit oboustrannou synchronizaci obsazenosti Trevlixu s katalogem hotel.cz.

Ukážeme si jak na to ve 2 krocích.

Pokud nemáte aktivní modul iCalendar, zašlete nám prosím požadavek pomocí tlačítka Dotaz v Trevlixu.

Když si s něčím nebudete vědět rady, pomůžeme Vám na emailu   🙂

 

Oficiální návod katalogu Hotel.cz najdete zde: https://blog.hotel.cz/dokumentace/ical/ 

 

V katalogu Hotel.cz probíhá nastavení formou:

1. zaslání iCal exportu z Trevlixu na email podpory podpora@hotel.cz a

2. následně vložení iCal exportu zaslaného podporou Hotel.cz do Trevlixu.

Krok 1 - export obsazenosti z Trevlixu do Hotel.cz

V Trevlixu klikněte na Nastavení - Nastavit Export ve formátu iCalendar

Můžete si zvolit, jestli chcete do kalendáře exportovat Základní export (pro synchronizaci úplně postačí) nebo Kompletní export včetně osobních údajů hostů (pro synchronizaci obsazenosti není potřebný).

Export z Trevlixu do e-chalupy

Dále si můžete zvolit, zda si přejete exportovat z Trevlixu do katalogu Hotel.cz kromě rezervací také uzavřené termíny (zaškrtnutím přidáte k adrese feedu parametr pro export uzávěr).

Export uzavřených termínů

Formát iCalendar propojuje mezi sebou jednotlivé pokoje (nebo jiné ubytovací jednotky).

Je tedy potřeba zkopírovat URL adresy exportů pro všechny pokoje (ubytovací jednotky)

 

Zkopírované adresy feedů pak zašlete emailem na podporu katalogu Hotel.cz podpora@hotel.cz s Vaším přístupovým jménem do katalogu Hotel.cz, názvem a adresou ubytovacího zařízení a žádostí o nastavení synchronizace iCal, například:

"Zasíláme adresy iCal feedů pro import do katalogu Hotel.cz. Prosíme o zaslání feedů z Hotel.cz, abychom je mohli importovat na naší straně."

Krok 2 - import obsazenosti ze Hotel.cz do Trevlixu

Podpora podpora@hotel.cz Vám emailem zašle URL adresy iCal feedů všech pokojů (ubytovacích jednotek).

 

Zkopírujte si URL adresu iCal feedu prvního pokoje (ubytovací jednotky) do schránky a vložte jej do Trevlixu:

 

Nastavení - Nastavit Import ve formátu iCalendar - Přidat nový iCalendar import

Import Trevlix

 

Trevlix zkontroluje formát souboru a uloží iCalendar feed k pravidelnému importu.

 

Import Trevlix - seznam

V přehledu feedů vždy najdete poslední čas zpracování feedů a jeho stav.

 

Nyní prosím postup zopakujte pro všechny pokoje (nebo ubytovací jednotky, např. apartmány).

Hotovo - obsazenost je propojena 😉

Nyní se Vám budou pravidelně importovat objednávky z katalogu Hotel.cz do Trevlixu 🙂

Poznáte je například podle zdroje rezervace na kartě rezervace.

 

Zdroj rezervace

 

A všechny rezervace z Trevlixu (i ze všech zdrojů importovaných do Trevlixu) nastaví aktuální obsazenost v katalogu Hotel.cz.

 

Tip na závěr: Pokud si do Trevlixu nastavíte import ze všech používaných zdrojů, bude obsahovat všechny rezervace.

Pak Vám bude stačit exportovat obsazenost jen z Trevlixu do všech katalogů a bude tak udržovat všechny katalogy neustále aktuální.