Oboustranná synchronizace obsazenosti Trevlixu s katalogem airbnb

Pomocí formátu iCalendar můžete nastavit oboustrannou synchronizaci obsazenosti Trevlixu s katalogem airbnb.

airbnb logo

Ukážeme si jak na to ve 2 krocích.

Pokud nemáte aktivní modul iCalendar, zašlete nám prosím požadavek pomocí tlačítka Dotaz v Trevlixu.

Když si s něčím nebudete vědět rady, pomůžeme Vám na emailu   :)

 

 

Krok 1 - export obsazenosti z Trevlixu do airbnb

V Trevlixu klikněte na Nastavení - Nastavit Export ve formátu iCalendar

 

Export z Trevlixu do e-chalupy

 

Formát iCalendar propojuje mezi sebou jednotlivé pokoje (nebo jiné ubytovací jednotky).

Je potřeba postupně propojit všechny odpovídající pokoje vždy mezi sebou.

Tedy například "Pokoj č. 3" v Trevlixu s "Pokojem č. 3" v katalogu airbnb.

Klikněte na tlačítko "zkopírovat do schránky" u zvoleného pokoje.

 

Zkopírovanou adresu nyní vložte do katalogu airbnb

 

Import kalendáře:

  1. Na airbnb.cz na Hostitelství a vyber Kalendář
  2. Klikni na Nastavení dostupnosti v jeho okně
  3. Pod Synchronizací kalendářů zvol Importovat kalendář
  4. Vlož URL svého kalendáře do pole Adresy kalendáře (URL)
  5. Kalendář si pojmenuj
  6. Klikni na Importovat kalendář

Import iCal Airbnb

 

Pozn.: Celý postup najdete na webu podpory airbnb

 

Postup zopakujte pro všechny pokoje (nebo ubytovací jednotky, např. apartmány).

 

Jak často bude airbnb importovat obsazenost z formátu iCalendar?

Nečekejte import do 1 minuty, jako je tomu u Channel manageru, import může trvat několik minut až několik hodin.

Krok 2 - import obsazenosti z airbnb do Trevlixu

Nyní v administraci airbnb přejděte na export kalendáře 

 

  1. Na airbnb.cz přejdi na Hostitelství a vyber Kalendář
  2. Klikni na Nastavení dostupnosti v jeho okně
  3. Pod Synchronizací kalendářů, zvol Exportovat kalendář
  4. Odkaz Airbnb kalendáře zkopíruj

Airbnb export iCalendar

Pozn.: Celý postup najdete na webu podpory airbnb

 

Zkopírujte si odkaz do schránky a vložte jej do Trevlixu:

Nastavení - Nastavit Import ve formátu iCalendar - Přidat nový iCalendar import

 

Import Trevlix

 

Trevlix zkontroluje formát souboru a uloží iCalendar feed k pravidelnému importu.

 

Import Trevlix - seznam

V přehledu feedů vždy najdete poslední čas zpracování feedů a jeho stav.

 

Postup prosím zopakujte pro všechny pokoje (ubytovací jednotky).

Hotovo - obsazenost je propojena :)

Nyní se Vám budou pravidelně importovat objednávky z katalogu airbnb do Trevlixu :)

A všechny rezervace z Trevlixu nastaví aktuální obsazenost v katalogu airbnb.

Poznáte je například podle zdroje rezervace na kartě rezervace.

 

Zdroj rezervace

 

Tip na závěr: Pokud si do Trevlixu nastavíte import ze všech používaných zdrojů, bude obsahovat všechny rezervace.

Pak Vám bude stačit exportovat obsazenost jen z Trevlixu do všech katalogů a bude tak udržovat všechny katalogy neustále aktuální.