GSM KeyBox - samoobslužné boxy pro předávání klíčů

Zařízení firmy Selax umožňuje bezkontaktní bezpečné předávání klíčů nebo RFID karet.

Kompletní nabídku modelů najdete zde: https://www.selax.cz/selax/eshop/36-1-GSM-Key-Boxy

 

GSM Key Box

1. Jak na propojení GSM boxu s Trevlixem

Nastavení pro vás provedeme. Budeme potřebovat:

  • údaje pro API spojení, které získáte od firmy Selax
  • od vás budeme potřebovat vědět, které přihrádky (boxy) si přejete propojit s kterými pokoji (ubytovacími jednotkami)

Nejprve pro vás nastavíme zámkové zařízení, to je celý GSM KeyBox:

1 Zámkový systém

Pozn.: Trevlix rovnou otestuje správnost napojení na API.

Pozn.: 2: Do Trevlixu můžete vložit více GxmBoxů nebo je kombinovat i s jinými zámkovými systémy.

2. Jak na propojení přihrádek GSM KeyBoxu s pokoji

Pak pro Vás nastavíme jednotlivé přihrádky GSM KeyBoxu:

Zámkové zařízení

Pozn. 3: Stačí zvolit Zámkový systém GsmBox a poté zařízení a přihrádku.

Ostatní volby se pro zámkový systém GsmBox nastaví automaticky.

Zvolit si ale můžete, jestli se má klíč:

  • generovat a nastavit vždy automaticky hned při vytvoření rezervace
  • nebo zda si přejete, aby klíč vytvořila obsluha vždy ručně kliknutím na tlačítko "generovat klíč" v Trevlixu.

 

A nakonec nastavíme propojení přihrádek s pokoji:

3 Přiřazení přihrádky k pokoji

Pozn.: 4: Ideální je mít pro každý pokoj samostatnou přihrádku. Nemusíte pak řešit situaci, kdy v jeden den přijedou 2 hosté na pokoj přiřazený ke stejné přihrádce.

3. Odeslání kódu hostu

Pokud jsme zvolili automatické generování klíče, byl kód vygenerován už při vytvoření rezervace *)

Kód můžeme také generovat až ručně na záložce "Klíč" v editačním okně Rezervace.

Pro zaslání kódu na email rezervace (nebo libovolný jiný) stačí kliknout na tlačítko "odeslat klíč".

Nový klíč byl nastaven pro rezervace

*) Pozn.: Generování klíče zasílá SMS zprávu do zařízení GSM KeyBox. Je tedy potřeba si uvědomit, že v případě nastavení automatického vytváření klíče je při vytvoření každé rezervace účtován poplatek za SMS zprávu zařízení GSM KeyBox dle platného ceníku provozovatele zámkového zařízení (např. k datu 25.07.2021 byl poplatek 0,60 Kč za SMS).

4. Nastavení zprávy pro odeslání klíče k rezervaci

Pokud vám nevyhovuje stručná výchozí zpráva s informací o klíči k rezervaci, můžete si nastavit libovolnou vlastní zprávu v:

Nastavení - Nastavení textů, podmínek a pravidel - "Zámkový systém - Klíč - Odeslat na email"

Nastavení zprávy se zasláním klíče hostu

5. Odeslání klíče ve zprávě o zaplacení rezervace

Klíč můžete hostu zaslat také v automatické zprávě o zaplacení rezervace

Zpráva o zaplacení rezervace s odesláním klíče

6. Příprava klíče pro hosta před příjezdem

A samozřejmě před datem příjezdu hosta nezapomeňte:

  • vložit klíč k pokoji nebo jiné ubytovací jednotce do příslušné přihrádky GSM KeyBoxu

Klíč v přihrádce GSM Key boxu