Doplňkové služby

umožní hostům objednat si zároveň při rezervaci kromě ubytování také další služby, které nabízíte.

Například volitelnou snídani, parkování nebo láhev sektu připravenou na pokoji při příjezdu.

 

Doplňkové služby nastavíte v:

Nastavení - Doplňkové služby

 

Nastavení doplňkové služby

Oblíbené doplňkové služby

Pro správný výpočet ceny je zapotřebí zvolit správný typ doplňkové služby, tedy cena za:

  • pokoj (počítá se 1 × za pobyt)
  • noc (počítá se 1 × počet nocí)
  • osobu (počítá se 1 × počet osob)
  • osobu a noc (počítá se počet osob × počet nocí)
  • dospělou osobu a noc (počítá se počet dospělých osob × počet nocí) - je potřeba požadovat vyplnění dospělých osob
  • kus (hostu se zobrazí pole pro objednání počtu kusů)
  • kus × noc (hostu se zobrazí pole pro objednání počtu kusů, násobí se počtem nocí)

Příklady oblíbených doplňkových služeb:

Příklady doplňkové služby

Objednávka doplňkových služeb při rezervaci

Při rezervaci se hostům zobrazí doplňkové služby podle svého typu:

Doplňkové služby - rezervace

Doplňkové služby na účtu pokoje

Doplňkové služby rezervované hostem najdete na účtu pokoje v editačním okně příslušné rezervace.

Z účtu pokoje můžete přenést všechny položky kliknutím tlačítka přímo na zvolený typ dokladu.

 

Účet pokoje

 

Našeptávač vám umožní také snadno přidávat doplňkové služby na účet pokoje dodatečně.

Stačí zvolit z našeptávače položku a cena i sazba DPH se doplní automaticky.

 

Našeptávač doplňkové služby