Doklad k přijaté platbě

Pokud jste plátci DPH a vystavujete zálohové faktury, pak vám Zákon o DPH ukládá povinnost do 15 dnů od zdanitelného plnění nebo od přijetí platby (co nastane dříve) vystavit daňový doklad.

 

Pokud tedy účtujete zálohu za ubytování předem, můžete k vystavení daňového dokladu za zaplacenou zálohu použít "Daňový doklad k přijaté platbě".

 

Ukážeme si, jak na to.

Nastavení formátu čísla dokladu

Než vystavíte první "Daňový doklad k přijaté platbě", zkontrolujte si v nastavení modulu Doklady (ikona ozubeného kola), jestli máte nastaven formát číselné řady tohoto typu dokladu, např. takto:

 

Nastavení formátu dokladu

 

Poznámka: Pokud v nastavení nevidíte tento typ dokladu, pak zkontrolujte, že máte ve svých fakturačních údajích zaškrtnuto "plátce DPH". Neplátcům DPH se tento typ dokladu neozbrazuje.

1. Zálohová faktura z rezervace

Nejprve vystavíme hostu zálohovou fakturu z rezervace.

 

Otevřeme si editační okno rezervace a klikneme na záložku "Účet pokoje".

Editace rezervace - Účet pokoje

 

V účtu pokoje klikneme na záložku "Doklady".

Vytvořit zálohovou fakturu

 

Vytvoříme doklad "Zálohová faktura".

Zálohová faktura

 

Chceme po hostu uhradit jen zálohovou platbu, smažeme tedy ze zálohové faktury všechny položky účtu pokoje kromě ubytovacích služeb a zadáme požadovanou výši zálohové platby.

 

Zálohovou fakturu odešleme hostu k proplacení.

2. Doklad k přijaté platbě ze Zálohové faktury

Host uhradí zálohu za ubytování předem a přijede například až za 2 měsíce.

 

Jako plátci DPH ale máme povinnost vystavit daňový doklad k přijaté platbě do 15 dnů.

Vystavíme tedy Doklad k přijaté platbě ze Zálohové faktury

Otevřeme si Zálohovou fakturu a dole na straně klikneme na tlačítko "doklad k přijaté platbě".

Daňový doklad k přijaté platbě ze Zálohové faktury

 

Doklad k přijaté platbě uložíme a odešleme hostu.

Doklad k přijaté platbě

3. Zúčtovací faktura

Host dorazí v termínu ubytování a při check-outu mu vystavíme zúčtovací fakturu.

 

Otevřeme si "Doklad k přijaté platbě" a dole na straně klikneme na tlačítko "faktura".

Faktura z Dokladu k přijaté platbě

 

Na fakturu se přenese původní částka ubytování, odečet částky zaplacené zálohou a zbývající položky účtu pokoje.

Fakturu uložíme a vytiskneme hostu.

Zúčtovací faktura

 

To je vše :)

Všechny doklady vystavené k rezervaci najdete také na účtu pokoje v záložce Doklady.

Doklady připojení k rezervaci