Nastavení číselné řady dokladů

Nejprve v modulu Doklady klikneme na ikonu Nastavení (ozubené kolo).

Nastavení dokladu

Nastavení předpony a délky čísla dokladu

Pro každý typ dokladu si zde nastavíme samostatnou číselnou řadu.

Nastavení číselné řady dokladu

Jak zvolit předponu (prefix) dokladu?

To záleží jen na vašich účetních zvyklostech. V předponě můžete používat písmena, čísla a proměnné:

{Y} ... v dokladu bude nahrazeno aktuálním rokem (4-místný formát, např. 2021)

{y} ... v dokladu bude nahrazeno aktuálním rokem (2-místný formát, např. 21)

Předpona (prefix) dokladu

Výhodou použití proměnné {Y} je, že nemusíte na počátku roku řešit nastavení nové číselné řady.

Pokud zvolíte například pro zálohové faktury prefix:

ZA{Y}

, bude mít první zálohová faktura roku 2020 číslo ZA20200001 a první zálohová faktura v roce 2021 číslo ZA20210001.

 

Tip: nikdy nepoužívejte stejné číselné řady pro různé typy dokladů, např. jen předponu {Y}, bude to pro vás matoucí. Vždy si zvolte nějakou specifickou předponu pro každý typ dokladu, např. ZA{Y}, FA{Y}, atd. Pokud nechcete používat písmena v typu dokladu, použijte nějakou číselnou zkratku, např. 10{Y} pro zálohové faktury, 11{Y} pro faktury, atp.

 

Poznámka: Pokud v čísle dokladu použijete také písmena, nebudou součástí variabilního symbolu. Variabilní symbol může obsahovat jen čísla (VS se skládá z čísel a může mít maximálně 10 znaků).