Booking.com - přidání uživatele

Abychom pro vás mohli aktivovat propojení Trevlixu s Booking.com, potřebujeme přístup do účtu admin.booking.com pro Vaše ubytovací zařízení.

logo Booking

Postup přidání uživatele v extranetu Bookingu

V extranetu Bookingu zvolte prosím z nabídky:

 

Účet - Přidání a správa uživatelů

Booking.com - přidat uživatele

 

, pak prosím ověřte přidání nového uživatele PIN kódem zaslaný na váš telefon:

Ověřit PIN kódem

 

A vytvořte nám prosím účet na email:
channels@trevlix.cz

 

Hotovo

Nyní provedeme kontrolu shody nastavení ubytovacích kapacit v Booking.com a v Trevlixu a pokud nebude potřeba provést žádné úpravy, aktivujeme Channel manager