Booking.com - přidání uživatele

Abychom pro vás mohli aktivovat propojení Trevlixu s Booking.com, potřebujeme přístup do účtu admin.booking.com pro Vaše ubytovací zařízení.

logo Booking

Postup přidání uživatele v extranetu Bookingu

V extranetu Bookingu zvolte prosím z nabídky:

 

Účet - Přidání a správa uživatelů

Booking.com - přidat uživatele

 

, pak prosím ověřte přidání nového uživatele PIN kódem zaslaný na váš telefon:

Ověřit PIN kódem

 

A vytvořte nám prosím účet na email:
channels@trevlix.cz

 

Hotovo

Nyní provedeme kontrolu shody nastavení ubytovacích kapacit v Booking.com a v Trevlixu a pokud nebude potřeba provést žádné úpravy, aktivujeme Channel manager 

Mám problém - funkci Přidání a správa uživatelů v Bookingu nevidím :(

V tom případě buď nemáte Booking účet s plným oprávněním (například původní provozovatel vám přidělil jen částečné oprávnění pro Booking) nebo váš Booking účet ještě není spuštěn online. 

 

V prvním případě (nedostatečné oprávnění) se můžete buď dohodnout s osobou, která má plná oprávnění, na přidělení plných práv vašemu Booking účtu, nebo budeme k aktivaci Channel manageru potřebovat přístupové údaje k vašemu Booking účtu (je nezbytné, abyste měli alespoň oprávnění pro funkci Poskytovatel propojení).

 

V druhém případě  (Booking účet ještě není spuštěn online) zkuste ubytování spustit online a za chvíli se znovu přihlásit do Booking extranetu. Pokud ještě nechcete přijímat rezervace, můžete ubytování uzavřít pro rezervace (Booking extranet: Ceny a dostupnost - Otevřít/zavřít pokoje).