Booking.com - cena pro hosty se liší od ceny v extranetu

Někdy se stává, že pokud si na Booking.com otestujete ceny z pohledu hosta, zjistíte, že ceny, za které katalog Booking.com nabízí vaše ubytovací služby, se liší od cen, které máte nastaveny v extranetu Booking.com (obvykle jsou nižší, než vaše nastavené  ceny).

 

U Bookingu může problém s odlišnou cenou způsobit například:

  • nastavení cenových kategorií na Booking.com (nemáte nastavenou cenovou kategorii se slevou, na kterou jste zapomněli? - například nevratná cenová kategorie, sleva za delší pobyt, apod.)
  • nastavení cenových akcí na Booking.com (obdobný případ jako cenové kategorie, ale jde o dočasné akce s omezeným trváním)
  • aktivní slevový program Genius na Booking.com
  • Booking používá pro různé ceny při odlišném počtu hostů „Odvozené ceny“, které se zadávají samostatně, viz https://www.trevlix.cz/cz/channel-manager-jak-pouzivat/ bod 6, obr. 2 a mohou se lišit od cen v Trevlixu
  • zpoždění mezi nastavením cen v extranetu Booking a jejich přenosem do nabídky katalogu Booking - nastavení cen v extranetu se bohužel neprojeví hned. Bookingu může trvat několik hodin nebo i celý den, než se změna v extranetu Bookingu promítne do nabídky cen pro hosty na Bookingu (neprováděli jste v poslední době změny, např. zrušení cenové kategorie, změny cen, zrušení cenové nabídky, zrušení programu Genius, atd.?)

 

Pokud to není žádný z výše uvedených případů, pak to bude nejpravděpodobněji:

  • interní chyba katalogu Booking.com, kdy Booking nabízí vaše ubytovací služby za cenu, která neodpovídá nastavené ceně ubytovacího zařízení v extranetu Bookingu


V takovém případě Vám my bohužel nemůžeme z naší strany nijak pomoci.

Channel manager může ovlivnit pouze nastavení extranetu Booking.

(Stejně jako by nastavení prováděl uživatel ručně v extranetu Bookingu, jen je to provedeno automaticky).

 

Na přenos nastavení z extranetu Booking.com do nabídky hostům katalogu Booking.com (a všechny případné odchylky a chyby mezi extranetem a katalogem Booking) má vliv jen algoritmus katalogu Booking.com.

V takovém případě je potřeba kontaktovat podporu Booking.com (postup viz příloha níže).

 

Abyste předešli snaze podpory Bookingu hledat příčiny všude jinde než v katalogu Booking nebo chybu popřít (a chyba také může sama od sebe do doby reakce podpory Bookingu zmizet), je ideální pořídit a zaslat podpoře Bookingu náhled nabídky pro hosty a odpovídající náhled nastavení cen v extranetu, prokazující, že nabízená cena v katalogu neodpovídá nastavení cen v extranetu Booking.com.

Přílohy