1. Přidělení přístupu do Airbnb pro nás

Pro úvodní přípravu aktivace Channel manageru a propojení ubytovacích jednotek potřebujeme přístupy do vašeho účtu Airbnb.

2. Varianta A (nedoporučujeme) - zaslání vašich přístupových údajů do Airbnb

Tato varianta nám umožní provést celou aktivaci Channel manageru. Ale pokud máte nastaveno dvoufaktorové přihlašování přes PIN zaslaný na telefon, pak je nutné se dohodnout na přesném čase, kdy nám přepošlete PIN. Pokud preferujete tuto variantu, předem nás prosím informujte o dohodneme si další postup.

3. Varianta B (doporučujeme) - vytvoření účtu spoluhostitele

Do svého účtu Airbnb nás přidejte jako "Spoluhostitele" podle návodu zde https://www.airbnb.cz/help/article/1244 

na email:

channels@trevlix.cz

 

Přidělte nám prosím Plný přístup - Může nahlížet a upravovat kalendář, spravovat nabídku.

Poté můžeme zkontrolovat vše potřebné.

 

Ale nemůžeme spojení aktivovat, to je bohužel možné pouze z hlavního účtu.

Pokud nám vytvoříte účet spoluhostitele, po provedení kontroly vás vyzveme ještě k bodu 4. - potvrzení aktivace z Trevlixu.

 

Následující krok 4. prosím neprovádějte dříve, než nám zašlete zprávu o vytvoření účtu spoluhostitele a než vás vyzveme k potvrzení spojení.

4. Potvrzení aktivace Channel manageru z Trevlixu

Pokud máme pouze přístupy spoluhostitele, nemůžeme potvrdit spojení mezi Airbnb a Trevlixem.

 

V takovém případě počkejte prosím, než vás vyzveme k provedení tohoto kroku:

 

1. Přihlaste se v prohlížeči do svého účtu Airbnb jako hlavní Hostitel ubytovacího zařízení.

  • Pozor, aktivaci není možné provést z účtu Spoluhostitele - ten nemá oprávnění aktivovat Channel manager.)
  • Je důležité v následujícím procesu nebýt přihlášen k jinému účtu Airbnb, než který si přejete propojit. 
  • Pokud jste přihlášeni do více účtů Airbnb, doporučujeme pro jistotu aktivaci provést v novém anonymním okně prohlížeče, ve kterém budete mít jistotu, že nejste přihlášení k více účtům Airbnb.
  • Pokud máte ve svém účtu Airbnb více nabídek, je možné připojit jen část z nich.
  • Všechna ubytovací zařízení (v Airbnb "Nabídky"), které budeme připojovat k Channel manageru, musí být v aktivním stavu, nelze připojit vypnuté nabídky.

 

2. Přihlaste se ve stejném prohlížeči do svého účtu Trevlix

 

3. V Trevlixu klikněte na
Nastavení - Channel manager - tlačítko "Potvrdit aktivaci" pod nadpisem "Airbnb" s ikonou ozubeného kola.

2-potvrdit-aktivaci

(Pokud zde tlačítko "Potvrdit aktivaci" nevidíte, aktivace ještě není připravena a nepokračujte dále.)

 

4. Otevře se vám Airbnb proces připojení - viz náhled. Klikněte na tlačítko "Povolit"

 

propojit s airbnb

 

5. Pokud se po odsouhlasení zobrazí strana s potvrzením "Host authorization granted", pak bylo propojení schváleno.

 

4b-authorization-granted

 

6. Po zobrazení tohoto hlášení o úspěšné autorizaci už neklikejte znovu na tlačítko "Potvrdit aktivaci"

7. Informujte nás pak co nejdříve o potvrzení schválení, abychom mohli dokončit úvodní nastavení a exporty dat.